...
No Widgets found in the Sidebar

Czy Polskie prawo podatkowe jest skomplikowane na tle europejskich?

Tak, polskie prawo podatkowe jest skomplikowane na tle europejskich. Według raportu International Tax Competitiveness Index 2022 (ITCI), Polska zajęła 28. miejsce wśród 38 systemów podatkowych państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i…

Read More

Jakie modele podatkowe są najpopularniejsze na świecie?

Najpopularniejsze modele podatkowe na świecie to: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - jest to podatek od dochodów osób fizycznych, zarówno z pracy, jak i z innych źródeł, takich jak działalność…

Read More

Kiedy nie można odliczyć podatku VAT?

Prawo do odliczenia podatku VAT reguluje art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku…

Read More

Co to jest deklaracja VAT?

Deklaracja VAT to dokument, w którym podatnicy VAT rozliczają się z tego podatku. Zawiera ona informacje o dokonanych przez podatnika transakcjach opodatkowanych VAT, tj. o wartości sprzedaży opodatkowanej, wartości zakupów…

Read More

Podatek od nieruchomości podczas zawieszenia dzialalności

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu najwyższą stawką podatku. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie ma wpływu na…

Read More

Obowiązki podatkowe – freelancerzy

Freelancerzy, podobnie jak inne osoby fizyczne, mają obowiązek składania deklaracji podatkowych i płacenia podatków od uzyskanych dochodów. Od tego, czy freelancer prowadzi działalność gospodarczą, zależy sposób, w jaki rozlicza się…

Read More

Transakcje internetowe a obowiązki podatkowe

Transakcje internetowe, podobnie jak transakcje dokonywane w tradycyjny sposób, podlegają przepisom podatkowym. Obowiązki podatkowe w przypadku transakcji internetowych zależą od tego, czy osoba dokonująca transakcji prowadzi działalność gospodarczą, a także…

Read More

Factoring a podatek od towarow i usług

Faktoring, czyli nabycie przez faktora wierzytelności od faktoranta, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że faktorant, czyli podmiot, który sprzedaje wierzytelność, wystawia fakturę VAT na faktora, a…

Read More

Nadpłata VAT

Nadpłata VAT to sytuacja, w której podatnik wpłacił podatek VAT w wyższej kwocie niż powinien. Może to być spowodowane błędem w deklaracji VAT, zmianą przepisów VAT lub innymi czynnikami. Sposoby…

Read More

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument wystawiany przez właściwy organ podatkowy danego kraju, który potwierdza, że dana osoba lub firma jest jego rezydentem podatkowym. Rezydencja podatkowa określa, w jakim kraju dany…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.