No Widgets found in the Sidebar

Co to jest faktoring a co to jest forfaiting?

Faktoring i forfaiting to usługi finansowe, które pozwalają firmom na uzyskanie szybkiego dostępu do gotówki w zamian za przeniesienie praw do należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktoring to…

Read More

Factoring a podatek od towarow i usług

Faktoring, czyli nabycie przez faktora wierzytelności od faktoranta, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że faktorant, czyli podmiot, który sprzedaje wierzytelność, wystawia fakturę VAT na faktora, a…

Read More