No Widgets found in the Sidebar

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Niewypłacalność to sytuacja, w której dłużnik nie może zaspokoić swoich wymagalnych zobowiązań…

Read More