...
No Widgets found in the Sidebar

Hipoteka – co to jest i jak działa?

Ustawa o księgach wieczystych I hipotece określa definicję hipoteki w art 65. Hipoteka posiada zestaw cech który warunkuje jej zaistnienie: Przedmiot hipoteki: - zgodnie z art. 65 ust. 1 nieruchomość,…

Read More

Spółka komandytowo-akcyjna – podstawowe informacje

Cechy spółki komandytowo-akcyjnej, kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania firmy, jak wyglądają sprawy księgowe i podatkowe Ten rodzaj spółki łączy zaangażowanie wspólnika aktywnego (komplementariusza) z dostarczeniem kapitału przez akcjonariuszy. Spółka komandytowo-akcyjna…

Read More

Stworzenie umowy spółki komandytowo-akcyjnej

Podpisanie statutu spółki komandytowo-akcyjnej Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być zawarty w formie aktu notarialnego.  Ze statusem założyciela spółki mogą wiązać się uprawnienia, które muszą być określone w statucie: imienne świadectwa…

Read More

Co to jest CEIDG?

CEIDG to elektroniczny rejestr przedsiębiorców - Centralna Ewidencja i informacja o działalności gospodarczej. Jest to portal internetowy mający na celu usprawnienie procesu rejestracji, zawieszenia, zmiany danych lub likwidacji działalności gospodarczej.…

Read More

Zawarcie umowy spółki komandytowej

Zawarcie przez przyszłych wspólników umowy spółki jest kluczową czynnością w procesie zawiązywania spółki komandytowej. Jak wygląda procedura samego zawarcia umowy? Jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na przyszłych wspólnikach? Jakie…

Read More

W jakiej formie powinna zostać sporządzona umowa spółki komandytowej?

Przed założeniem spółki komandytowej warto dowiedzieć się, czy zawarcie umowy spółki wymaga szczególnej formy. Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą…

Read More

Wynajem mieszkania a podatek

Wynajem mieszkania pociąga za sobą obowiązki podatkowe. Z tego powodu koniecznie jest rozliczenie tak uzyskiwanych środków z urzędem skarbowym. Właściciel mieszkania, który je wynajął ma w tej sytuacji dwie możliwości…

Read More

Sprzedaż spółki krok po kroku

Sprzedaż spółki to proces wymagający wiedzy i doświadczenia. Ze względu na bardzo często pojawiające się pytania na ten temat postanowiliśmy przygotować dla was poradnik jak przeprowadzić cały ten proces krok…

Read More

Podstawowa funkcja ksiąg wieczystych oraz rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych jaki reguluje prawne aspekty nieruchomości, obrotu nimi oraz pozwala na ustalanie stanu prawnego nieruchomości. Poza elementami dotyczącymi…

Read More

Ustrój ksiąg wieczystych i postępowanie

W dzisiejszym artykule omówimy ustrój ksiąg wieczystych i postępowanie ich dotyczące. Jak zawsze w spisie treści znajdziecie linki do pozostałych artykułów z serii dotyczącej ustawy o księgach wieczystych i hipotece.…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.