No Widgets found in the Sidebar

Jaka kara za niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Za niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych. Występuje ona, gdy księga jest prowadzona w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.…

Read More

Co to jest KPiR?

KPiR to książka przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgowa przychodów i rozchodów w działalności gospodarczej, prowadzona przez osoby fizyczne na zasadach ogólnych. Jest to dokument obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy…

Read More