...
No Widgets found in the Sidebar

Jakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dla pracowników Praca daje osobom niepełnosprawnym poczucie własnej wartości, niezależności i godności. Pomaga im budować poczucie przynależności i…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.