...
No Widgets found in the Sidebar

Nieużywane środki trwałe, a amortyzacja?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), amortyzacja środków trwałych jest metodą ich rozliczania, polegającą na rozłożeniu…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.