No Widgets found in the Sidebar

Jak złożyć sprawozdanie finansowe po terminie?

W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie, należy złożyć je jak najszybciej, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Aby złożyć sprawozdanie finansowe po terminie, należy: Sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.…

Read More

Nieużywane środki trwałe, a amortyzacja?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), amortyzacja środków trwałych jest metodą ich rozliczania, polegającą na rozłożeniu…

Read More

Najważniejsze informacje o kasie fiskalnej?

Kasa fiskalna to urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu i podatku VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób…

Read More

Które portale społecznościowe są najlepsze dla przedsiębiorców?

Najlepsze portale społecznościowe dla przedsiębiorców to te, które pozwalają im nawiązać kontakt ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami, budować relacje i promować swoją firmę. Do najpopularniejszych platform społecznościowych wykorzystywanych przez…

Read More

Jak rozliczyć towary zakupione przed rozpoczęciem działalności?

Towary zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Należy je wykazać w spisie z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Spis ten…

Read More

Jakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dla pracowników Praca daje osobom niepełnosprawnym poczucie własnej wartości, niezależności i godności. Pomaga im budować poczucie przynależności i…

Read More

Jak opodatkowane są spadki i darowizny?

W Polsce podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim, który ciąży na nabywcy spadku lub darowizny. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, z wyjątkiem: nabycia w drodze…

Read More

Kara za niepłacenie składek ZUS

Kara za niepłacenie składek ZUS jest uzależniona od kilku czynników, w tym od wielkości zaległości, czy przedsiębiorca ma już wcześniejsze zaległości, czy doszło do oszustwa, czy przedsiębiorca złożył wniosek o…

Read More

Wkład do spółki komandytowej

Wkład do spółki komandytowej jest obowiązkiem każdego wspólnika, zarówno komplementariusza, jak i komandytariusza. Wkład może być pieniężny lub niepieniężny. Wkład pieniężny Wkład pieniężny jest wkładem w pieniądzu, w złotych polskich.…

Read More

Czy email marketing jest nadal skuteczny?

Tak, email marketing jest nadal skutecznym narzędziem marketingowym. W 2023 roku średni zwrot z inwestycji (ROI) z email marketingu wynosił 42 dolary za 1 dolar wydany, co czyni go jednym…

Read More