No Widgets found in the Sidebar

Mały zus to udogodnienie wprowadzone dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 roku. Mały ZUS jest ulgą jaka została wprowadzona dla przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody. W wyniku tego mają oni możliwość prowadzenia działalności gospodarczej nawet w sytuacji niskich przychodów. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie ponieważ wiele osób nie decyduje się na zakładanie działalności ze względu na barierę finansową jaką stwarza obowiązek opłacania składki ZUS.

Jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z małego ZUS?

Po pierwsze należy mieć założoną działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG. Drugi warunek ma charakter finansowy i stanowi ograniczenie wysokości przychodów za poprzedni rok kalendarzowy. W tej sytuacji konieczne jest, aby za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązywało w grudniu poprzedniego roku.

Jak mały ZUS działa w praktyce?

W celu zrozumienia tego czy przysługuje nam prawo skorzystania z małego ZUS-u posłużymy się przykładem.

Minimalne wynagrodzenie grudzień 2018 roku

W pierwszej kolejności ustalimy jakiej wysokości było minimalne wynagrodzenie w grudniu 2018 roku. Informację taką znajdziemy w odpowiednim rozporządzeniu. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. W sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Wszelkie informacje tego typu są publikowane na stronie ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych.

Minimalne wynagrodzenie w grudniu 2018 roku wynosiło 2100 zł brutto.

W tym przypadku nie możemy przekroczyć trzydziestokrotności tej kwoty. Oznacza to że maksymalny przychód za ostatni rok jaki mogliśmy otrzymać wynosi 30 * 2100 zł = 63 000 zł.

———————————————–

UWAGA!!!

Jeśli prowadziłeś działalność przez okres, krótszy niż cały rok kalendarzowy kwotę jaka służy do obliczenia uzyskujesz poprzez przemnożenie jej przez liczbę aktywnej działalności podzieloną przez liczbę dni w roku.

Dla przykładu jeśli prowadziłem działalność w 2018 roku tylko przez 164 dni. Uzyskujesz mnożnik w wyniku działania 164 / 365 = czyli w zaokrągleniu 44,9% czasu. W naszym przypadku kwota jaką musisz się posłużyć wynosi 63 000 * 44,9 = 2828,7 zł.

Tak więc w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez pełen rok w 2018 roku jeśli nie przekroczyliście przychodów wysokości 63 tys. zł możecie w 2019 roku rozliczać się przy pomocy małego ZUS.

W przypadku kiedy spełniacie warunki określone w ustawie możecie ograniczyć płatność ZUS odpowiednio do:

555,89 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

539,35 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *