No Widgets found in the Sidebar

Limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej?

W 2023 roku limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej wynosi 20 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2022 roku) nie przekroczył tej…

Read More

Najważniejsze informacje o kasie fiskalnej?

Kasa fiskalna to urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu i podatku VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób…

Read More