No Widgets found in the Sidebar

Przemiany w sektorze finansowym: Jak innowacje kształtują przyszłość usług finansowych

Sektor finansowy od dawna jest jednym z głównych silników gospodarki, ale w ostatnich latach przeszedł on dynamiczną transformację dzięki innowacjom technologicznym. Od płatności mobilnych po technologie blockchain, innowacje zmieniają sposób,…

Read More

Rewolucja technologiczna jako silnik wzrostu gospodarczego. Analiza wpływu sektora technologicznego na światową gospodarkę

Wzrost sektora technologicznego odgrywa coraz większą rolę jako główny czynnik napędzający gospodarkę na całym świecie. Od innowacyjnych rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji po rewolucję w dziedzinie komunikacji, sektor technologiczny stale…

Read More

Gdzie Polski budżet powinien szukać oszczędności?

Polski budżet powinien szukać oszczędności w następujących obszarach: Inwestycje infrastrukturalne: W ostatnich latach rząd Polski przeznaczał na inwestycje infrastrukturalne znaczne środki, w tym z Funduszu Odbudowy. W 2023 roku wydatki na…

Read More

W jaki sposób pozyskać finansowanie dla firmy?

Istnieje wiele sposobów na pozyskanie finansowania dla firmy. Najczęstsze z nich to: Kredyty bankowe - to najpopularniejsza forma finansowania firm. Kredyt bankowy można uzyskać na dowolny cel, np. na zakup środków…

Read More

Jakie modele podatkowe są najpopularniejsze na świecie?

Najpopularniejsze modele podatkowe na świecie to: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - jest to podatek od dochodów osób fizycznych, zarówno z pracy, jak i z innych źródeł, takich jak działalność…

Read More

Co to jest pułapka średniego wzrostu?

Pułapka średniego wzrostu to sytuacja, w której kraj po okresie szybkiego wzrostu gospodarczego, pozwalającego na osiągnięcie średniego poziomu dochodu (mierzonego najczęściej PKB per capita), doświadcza trwale spowolnionego wzrostu. W efekcie…

Read More

Jak poprawić płynność finansową firmy?

Płynność finansowa firmy to zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, pokrywania wierzytelności, spłacania należności oraz zaopatrywania się w produkty i usługi niezbędne w codziennej pracy. Jest to jeden z najważniejszych…

Read More

Czy możliwy jest leasing oprogramowania?

Tak, leasing oprogramowania jest możliwy. Jest to forma finansowania zakupu oprogramowania, w której leasingodawca (najczęściej firma IT) zakupuje oprogramowanie na własność, a następnie oddaje je w leasing leasingobiorcy (firmy lub…

Read More

Jak banki ustalają zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to określenie możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę w określonym czasie. Banki ustalają zdolność kredytową na podstawie następujących czynników: Dochody. Im wyższe dochody, tym większa zdolność kredytowa. Banki biorą…

Read More

Zwykły kredyt obrotowy a kredyt z gwarancją de minimis?

Zwykły kredyt obrotowy to finansowanie udzielane przez bank na potrzeby bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup towarów, usług, materiałów, wypłatę wynagrodzeń, pokrycie bieżących zobowiązań finansowych. Kredyt obrotowy może być udzielany…

Read More