No Widgets found in the Sidebar


Tak, leasing oprogramowania jest możliwy. Jest to forma finansowania zakupu oprogramowania, w której leasingodawca (najczęściej firma IT) zakupuje oprogramowanie na własność, a następnie oddaje je w leasing leasingobiorcy (firmy lub osoby fizycznej) na określony czas. W zamian za to leasingobiorca płaci leasingodawcy miesięczne opłaty, które są niższe niż jednorazowa cena zakupu oprogramowania.

Leasing oprogramowania ma wiele zalet, w tym:

 • możliwość używania oprogramowania bez konieczności jego zakupu,
 • niższe koszty w porównaniu z zakupem jednorazowym,
 • możliwość łatwej wymiany oprogramowania na nowszą wersję,
 • możliwość uzyskania wsparcia technicznego od leasingodawcy.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Istnieje kilka rodzajów leasingu oprogramowania:

 • leasing operacyjny – w tym przypadku leasingobiorca ma prawo do korzystania z oprogramowania, ale nie ma prawa do jego nabycia po zakończeniu okresu leasingu.
 • leasing finansowy – w tym przypadku leasingobiorca ma prawo do nabycia oprogramowania po zakończeniu okresu leasingu, wpłacając określoną kwotę.

Leasing oprogramowania może być dobrym rozwiązaniem dla firm i osób fizycznych, które nie chcą lub nie mogą jednorazowo zakupić oprogramowania. Jest to również dobre rozwiązanie dla firm, które potrzebują korzystać z najnowszych wersji oprogramowania.

Oto kilka przykładów firm, które oferują leasing oprogramowania:

 • Microsoft
 • Adobe
 • Autodesk
 • Oracle
 • SAP

Warto pamiętać, że przed zawarciem umowy leasingu oprogramowania należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Należy zwrócić uwagę na wysokość miesięcznych opłat, okres leasingu, warunki wykupu oprogramowania po zakończeniu okresu leasingu, a także zakres wsparcia technicznego oferowanego przez leasingodawcę.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *