...
No Widgets found in the Sidebar

Co to jest karta młodego przedsiębiorcy?

Karta młodego przedsiębiorcy to program wsparcia dla osób młodych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Program jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Karta daje przedsiębiorcom w wieku 18-29 lat dostęp…

Read More

Kiedy nie można odliczyć podatku VAT?

Prawo do odliczenia podatku VAT reguluje art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku…

Read More

Kiedy mikroprzedsiębiorca może skorzystać z linii kredytowej?

Mikroprzedsiębiorca może skorzystać z linii kredytowej w dowolnym momencie, gdy potrzebuje dodatkowego kapitału na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Linia kredytowa jest elastycznym rozwiązaniem finansowym, które umożliwia przedsiębiorcom…

Read More

Jak poprawić płynność finansową firmy?

Płynność finansowa firmy to zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, pokrywania wierzytelności, spłacania należności oraz zaopatrywania się w produkty i usługi niezbędne w codziennej pracy. Jest to jeden z najważniejszych…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.