...
No Widgets found in the Sidebar
Jakie benefity daje karta młodego przedsiębiorcy?

Karta młodego przedsiębiorcy to program wsparcia dla osób młodych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Program jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Karta daje przedsiębiorcom w wieku 18-29 lat dostęp do szeregu ulg i bonifikat, m.in.:

 • Zwolnienie z opłaty za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Zwolnienie z opłaty skarbowej za założenie firmy
 • Zniżka na zakup laptopa, tabletu lub smartfona
 • Zniżka na zakup oprogramowania
 • Zniżka na zakup usługi księgowej
 • Zniżka na zakup usługi doradczej
 • Zniżka na zakup usług szkoleniowych
 • Zniżka na zakup usług marketingowych

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Karta młodego przedsiębiorcy – jak ją uzyskać?

Aby otrzymać kartę młodego przedsiębiorcy, należy spełnić następujące warunki:

 • Mieć ukończone 18 lat
 • Nie ukończyć 30 lat w dniu złożenia wniosku
 • Nie być wspólnikiem w innej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 • Nie być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
 • Nie pobierać zasiłku dla bezrobotnych

Karta jest ważna przez 24 miesiące od dnia jej wydania.

Program Karta młodego przedsiębiorcy ma na celu wsparcie młodych osób w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Dzięki ulgom i bonifikatom dostępnym w ramach programu, przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.