...
No Widgets found in the Sidebar

Zasady rozliczania kryptowalut zgodnie z polskim prawem. Kryptowaluty to wynalazek, który w znacznym stopniu wyprzedził regulacje prawne i przez długi czas znajdował się w szarej strefie. Dla wielu sympatyków cyfrowych pieniędzy była to bardzo komfortowa sytuacja. Wielu z nich korzystało z kryptowaluty w celu uniknięcie opodatkowania. Niestety z kryptowalut korzystali także kryminaliści, którzy widzieli w niej potencjał jako środka który nie pozwalał na ich wykrycie.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Jak opodatkować zyski z inwestycji w kryptowalutę

Tutaj pojawia się duża liczba problemów. Czy sprzedaż bitcoina jest transakcją finansową? Czy zyski dodatkowe z posiadania kryptowaluty są pożytkami? Jak określić cenę nabycia a cenę sprzedaży? Jak określić źródło opodatkowania? Jaki podatek zastosować do opodatkowania kryptowalut – PIT, VAT, podatek od dochodów kapitałowych? Zasady rozliczania kryptowalut to więcej pytań niż odpowiedzi.

W sprawie tej pojawiły się już dwie interpretacje Ministerstwa Finansów. Departament podatków dochodowych określił pierwszą z nich. Departament podatku VAT zajął się natomiast drugą. Omówimy sobie je teraz dokładnie zasady rozliczania kryptowalut w Polsce.

Zasady rozliczania kryptowalut – Odpowiedź Ministerstwa Finansów w sprawie rozliczania kryptowalut:

Departament Podatków Dochodowych (odpowiedź w zakresie opodatkowania PIT):

Co do zasady ministerstwo rozróżnia tutaj dwa rodzaje transakcji. Pierwsze z nich to takie gdzie “czynność odpłatnego zbycia jest przedmiotem prawnie skutecznej umowy” i takie, których “nie można zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych”.

W pierwszym przypadku przychód z takiej sprzedaży zaliczamy do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 961 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, czyli do praw majątkowych.

W drugim przypadku przychód z takiej sprzedaży zaliczamy do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 961 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, czyli do praw majątkowych.

Zasady rozliczania kryptowalut – Departament Podatku od Towarów i Usług (odpowiedź dotycząca rozliczania kryptowalut w zakresie opodatkowania VAT):

W przypadku departamentu odpowiadającego za opodatkowanie VAT, mamy tutaj do czynienia z płatnościami za dobra wirtualne transakcja podlega opodatkowaniu VAT. Za dobra wirtualne rozumiemy tutaj “wirtualne przedmioty w grach”, albo opłaty usług internetowych dokonywane w kryptowalutach. W takim przypadku, zgodnie z zasadami rozliczania kryptowalut, tego typu transakcje powinny opodatkowuje podatkiem VAT.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.