...
No Widgets found in the Sidebar

W co opłaca się inwestować?

Inwestować i jeśli tak to w co? Nie znamy definitywnej odpowiedzi na to pytanie. Możemy wam tylko zasugerować jakie rodzaje inwestycji można dokonać już przy niewielkiej ilości kapitału. Oczywiście nie…

Read More

Jak firma powinna windykować długi?

Długi w firmie potrafią być nie lada wyzwanie dla wielu menadżerów! W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematem tego dlaczego niektóre firmy muszą podejmować się windykacji swoich należności. Co można zrobić…

Read More

Czy bitcoin jest walutą przyszłości?

Na temat bitcoina narosło wiele mitów i kłamstw. Wszystko to jest jeszcze spotęgowane gigantycznymi wzrostami z 2018 roku. Zrosty, które skończyły się równie gigantycznym spadkiem ceny. Od marca 2019 roku…

Read More

Google Promocja biznesu

Google jest wyjątkową platformą. To największa wyszukiwarka świata. Przez samych twórców jest nazywana silnikiem intencji. Nie wszystko to co wpiszemy w google to prawda lub coś z czym się zgadzamy.…

Read More

Zasady rozliczania kryptowalut

Zasady rozliczania kryptowalut zgodnie z polskim prawem. Kryptowaluty to wynalazek, który w znacznym stopniu wyprzedził regulacje prawne i przez długi czas znajdował się w szarej strefie. Dla wielu sympatyków cyfrowych…

Read More

Ubezpieczenie dla małej firmy – czy to ma sens?

Ubezpieczenie dla małej firmy jest nowością w Polsce. Większość przedsiębiorców wychodzi z założenia że ubezpieczenia są dostępne tylko dla dużych firm. W ich opinii mała firma nie powinna wydawać pieniędzy…

Read More

Co to jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansową łączącą w sobie wiele umów prawnych. Wielu myli go z cesją wierzytelności. Polega on na natychmiastowej realizacji należności finansowych przez firmę faktoringową na rzecz faktoringobiorcy. Zapłata…

Read More

Podatek od kupna mieszkania

Podatek od kupna mieszkania należy rozpatrzyć z perspektywy dwóch różnych sytuacji. Zakupu mieszkania na rynku pierwotnym oraz zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Rozróżnienie to jest istotne dla prawodawcy ze względu…

Read More

Zakres obciążenia hipoteką i ochrona hipoteki

Oddział 3 ustawy zawiera w sobie artykuły od art. 84 do art. 93. Artykuły te zawierają przepisy określające co dokładnie jest obciążone hipoteką oraz jak ma ona być chroniona. Z…

Read More

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych w ustawie.…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.