...
No Widgets found in the Sidebar

Długi w firmie potrafią być nie lada wyzwanie dla wielu menadżerów! W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematem tego dlaczego niektóre firmy muszą podejmować się windykacji swoich należności. Co można zrobić aby temu zapobiedz? Jeśli już muszę windykować należności jak robić to skutecznie i zgodnie z prawem? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym poście!

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Selekcja klientów – dłużnicy i długi

Po pierwsze najlepiej nie doprowadzać do sytuacji gdzie nie musicie ścigać swoich klientów z powodu braku płatności! W tym celu polecamy uważnie dobierać sobie kontrahentów oraz klientów. W naszej opinii naprawdę warto zrezygnować od czasu do czasu z klienta, który wydaje się podejrzany lub jego profil wskazuje na ryzyko braku zapłaty. Najlepsi klienci to tacy co płacą. Nie jest sztuką coś sprzedać i potem nie dostać za to pieniędzy!

Długi – Proces windykacji

W pierwszej kolejności sugerujemy zadzwonić do klienta i poinformować go o zaleganiu z płatnościami. Nie ma sensu być w tym momencie nerwowym ponieważ w wielu wypadkach jest to nieporozumienie i pojedynczy telefon jest wystarczający do załatwienia sprawy. Zazwyczaj klient nawet nie miał świadomości, że czegoś nie zapłacono albo faktura zalega gdzieś w systemie.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Wezwanie do zapłaty za długi

Jeśli wasz telefon okazał się bezskuteczny, a następny telefon też okazał się nietrafiony…. najwyższy czas zastanowić się nad rozpoczęciem procesu windykacji. Podstawą procesu windykacji jest wysłanie poprawnego wezwania do zapłaty do klienta. W wezwaniu określa się kwotę wezwania (także słownie- wartość słowna ma pierwszeństwo przed wartością w postaci cyfrowej), wierzyciel (osoba domagają się pieniędzy) i dłużnik (osoba która jest winna pieniądze).

Adresem pod który wysyła się wezwanie jest adres firmy. Chodzi tutaj o adres pod którym zarejestrowana jest działalność (siedziba spółki lub siedziba osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą). W momencie kiedy wyślemy poprawnie wysłane wezwanie do zapłaty i upłynie termin przez nas wskazany możemy kontynuować swoje działania. Pamiętajcie!!! Wezwanie do zapłaty można wystosować tylko w stosunku do należności wymagalnych. Jeśli dług jest jeszcze nienależny wezwanie do zapłaty jest bezskuteczne i nie może stanowić podstawy dalszych działań!

Dwa rodzaje pozwów

W pierwszej kolejności należy ustalić czy strony pozwu są przedsiębiorcami i czy wartość sporna jest mniejsza niż 10 tys. złotych. Jeśli tak to możecie złożyć pozew uproszczony. Jeśli nie – musicie złożyć zwykły pozew.

Pozew uproszczony

Składa się go na formularzu i postępowanie to odbywa się w oparciu o uproszczoną formę. W takim przypadku sąd rozpatruje sprawę po wezwaniu stron i kieruje orzeka możliwie jak najszybciej. W przypadku kiedy strona pozwana nie stawi się aby podnieść swoje kontr-zarzuty sprawę zazwyczaj rozpatruje się na korzyść powoda.

Pozew zwykły

Pozew w trybie standardowym nie jest pod żadnym względem wyjątkowy. Wasz prawnik bez problemu sobie z nim poradzi a wy będziecie mieli okazję dowieść swoich racji przed sądem. Jeśli wygracie sprawę otrzymacie sądowy nakaz zapłaty.

Długi – Prawomocny nakaz zapłaty

Dokument wskazany w tytule tego paragrafu stanowi podstawę do rozpoczęcia czynności komornika. Komornik w oparciu o ten dokument może zajmować rachunki bankowe oraz prowadzić windykację z rzeczy ruchomych oraz nieruchomości za długi prawnie potwierdzone. Przedmiotem windykacji są wszelkiego rodzaju aktywa dłużnika.

Miejmy nadzieję, że z porad zawartych w tym artykule będziecie korzystać możliwie rzadko. Z tego powodu też życzymy wam powodzenia i solidnych przychodów w waszej firmie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.