...
No Widgets found in the Sidebar

Podatek od kupna mieszkania należy rozpatrzyć z perspektywy dwóch różnych sytuacji. Zakupu mieszkania na rynku pierwotnym oraz zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Rozróżnienie to jest istotne dla prawodawcy ze względu na opłatę podatku VAT po stronie dewelopera. Drugim podatkiem jaki należy zapłacić jest podatek PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych. Od strony podatkowej zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest bardziej korzystny.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podatek od kupna mieszkania – rynek pierwotny

Zakup mieszkania od dewelopera jest transakcją pomiędzy kupującym, a podmiotem profesjonalnie zajmującym się obrotem nieruchomościami. Podmiot sprzedający płaci podatek VAT od wartości transakcji.Kupując mieszkanie po cenie 250 tys. złotych deweloper wliczn do tej kwoty podatek VAT, który płaci we własnym zakresie. Po stronie dewelopera ciąży obowiązek zapłaty kwoty podatku VAT w wysokości 46.747,97 zł. Interes budżetu państwa zabezpiecza tutaj obowiązake zapłaty podateku VAT jaki ciąży na deweloperze, czyli sprzedającym. Z tego powodu przy zakupie mieszkania NA RYNKU PIERWOTNYM KUPUJĄCY NIE PŁACI PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH PCC.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Podatek od kupna mieszkania – rynek wtórny

Podatek od zakupu nieruchomości na rynku wtórnym nie zawiera w sobie strony, która jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Z tego powodu ustawodawca chcąc chronić interes fiskusa (budżet państwa) wprowadza podatek PCC podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego podatku stoi po stronie kupującego nieruchomość. Dodatkowym elementem który występuje obok podatku od zakupu nieruchomości jest prowizja notarialna powszechnie też zwana taksą notarialną. Wysokość tasky notarialnej określa ustawa w zakresie widełek, które oferuje potem notariusz jako opłątę za swoje usługi. Taksa notarialna nie jest podatekim, a zapłątą która stanowi zysk i pokrycie kosztóœ notariusza. Z tego powodu nie będziemy się zajmowali tutaj tym zagadnieniem.

PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych

W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym musimy zapłacić PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości transakcji. W takim wypadku jeśli kupujemy nieruchomość za kwotę 250 tys. zobowiązani jesteśmy do zapłaty podatku PCC w wysokości 5000 zł. => 250 000 * 2% = 5000 zł. Podatek ten płaci osoba kupująca nieruchomość. Z tego powodu właściwy jest urząd w którym płacimy swoje podatki. Jest to urząd gdzie płacimy sœój podatek PIT. Podatek ten deklarujemy przy pomocy formularza PCC-3. Formularz PCC-3 możecie znaleźć tutaj.

Podatek od zakupu mieszkania – co dalej?

Jeśli kupiliście mieszkanie, to aby uzyskać jego własność i zabezpieczyć swoje prawa konieczne jest dokonanie tego w formie aktu notarialnego oraz dokonać wpisu do księgi wieczystej. Zarówno zakup mieszkania na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym odbywa się przy pomocy notariusza. Notariusz pobierze oczywiście taksę notarialną oraz pomoże w obliczeniu PCC czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo przygotuje on dokumentację potrzebną do dokonania wpisu w księgach wieczystych. W niektórych przypadkach jeśli korzystamy z pośrednika mogą oni w całości dokumentacji zawrzeć także naliczoną prowizję dla biura nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.