...
No Widgets found in the Sidebar

Co to jest karta młodego przedsiębiorcy?

Karta młodego przedsiębiorcy to program wsparcia dla osób młodych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Program jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Karta daje przedsiębiorcom w wieku 18-29 lat dostęp…

Read More

Jakie informacje należy zgłosić w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o podmiotach gospodarczych, takich jak spółki, fundacje, stowarzyszenia, a także o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte…

Read More

Jak wybierać CV pracowników?

Wybór CV pracowników to proces, który powinien być dokładny i przemyślany. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na wiele czynników, takich jak: Wykształcenie i doświadczenie zawodowe - czy kandydat posiada niezbędne kwalifikacje…

Read More

Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach?

Controlling to system informacji zarządczej, który pomaga w podejmowaniu decyzji o charakterze gospodarczym. Jego głównym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie zamierzonych celów. Controlling w małych…

Read More

CRM czyli nowoczesny sposób zarzadzania firmą

CRM, czyli Customer Relationship Management, to nowoczesny sposób zarządzania firmą, który koncentruje się na relacjach z klientami. Polega na gromadzeniu i analizowaniu danych o klientach, w celu lepszego zrozumienia ich…

Read More

Dlaczego domena internetowa jest tak ważna?

Domena internetowa jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, jest to niezbędny element każdej obecności w Internecie. Bez domeny nie można utworzyć strony internetowej, poczty e-mail ani innych usług internetowych.…

Read More

Charakterystyka umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która reguluje zasady wykonywania określonych czynności, których celem jest osiągnięcie konkretnego rezultatu. Jest to umowa rezultatu, co oznacza, że wykonawca dzieła odpowiada za jego…

Read More

Jak sprawdzić wiarygodność innej firmy?

Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie wiarygodności innej firmy. Oto kilka z nich: Sprawdź rejestry publiczne. W Polsce istnieje kilka rejestrów publicznych, w których można znaleźć informacje o firmach, takich jak Krajowy…

Read More

Co to jest ochrona znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego to prawo przyznawane właścicielowi znaku towarowego, które pozwala mu na wyłączne używanie znaku w określonych towarach lub usługach. Uzyskanie ochrony znaku towarowego daje właścicielowi szereg korzyści, takich…

Read More

Jak zlikwidować działalność gospodarczą?

Likwidacja działalności gospodarczej to proces, który polega na zakończeniu działalności gospodarczej i wykreśleniu jej z rejestru CEIDG. Aby zlikwidować działalność gospodarczą, należy spełnić następujące warunki: Zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej. Rozliczyć…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.