...
No Widgets found in the Sidebar

Niemiecka gospodarka boryka się obecnie z kilkoma problemami, które mogą doprowadzić do recesji. Do najważniejszych z nich należą:

  • Wysokie ceny energii. Niemcy są uzależnione od importu energii, a wojna w Ukrainie spowodowała wzrost cen gazu, ropy i węgla. Jest to szczególnie dotkliwe dla przemysłu, który jest największym sektorem gospodarki niemieckiej.
  • Inwazja Rosji na Ukrainę. Wojna w Ukrainie spowodowała zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, co uderzyło w niemiecki eksport.
  • Rosnąca inflacja. Inflacja w Niemczech osiągnęła w czerwcu 2023 roku poziom 7,6%, co jest najwyższym poziomem od 1974 roku.
  • Rosnące stopy procentowe. Europejski Bank Centralny zapowiedział podwyżki stóp procentowych, co może prowadzić do spowolnienia gospodarczego.

W wyniku tych problemów niemiecka gospodarka weszła w techniczną recesję w drugim kwartale 2023 roku. W pierwszym kwartale PKB Niemiec spadł o 0,2%, a w drugim kwartale pozostał na tym samym poziomie.

Eksperci przewidują, że niemieckie PKB spadnie o 0,4% w 2023 roku. W 2024 roku gospodarka powinna odbić się, ale wzrost będzie niewielki, wynoszący około 1,5%.

Aby poprawić sytuację, rząd niemiecki wprowadza szereg działań, takich jak:

  • Wsparcie dla przedsiębiorstw. Rząd niemiecki zapowiedział pomoc finansową dla przedsiębiorstw, które ponoszą straty w wyniku wojny w Ukrainie i rosnących cen energii.
  • Kredytowanie przedsiębiorstw. Rząd niemiecki uruchomił program kredytowy dla przedsiębiorstw, które potrzebują finansowania na inwestycje.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Rząd niemiecki pracuje nad dywersyfikacją dostaw energii i zwiększeniem produkcji energii odnawialnej.

Jednak działania te mogą nie wystarczyć, aby zapobiec recesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.