No Widgets found in the Sidebar

Na dzień 11 października 2023 roku, Polska przeznacza na zbrojenia około 98 mld zł. Jest to kwota z budżetu państwa na rok 2023. Kwota ta stanowi około 3,5% PKB Polski.

W 2022 roku, Polska wydała na zbrojenia około 58 mld zł. Jest to kwota, która stanowi około 2,5% PKB Polski.

Polska jest jednym z krajów NATO, które deklarują osiągnięcie poziomu wydatków na obronność na poziomie 2% PKB do 2024 roku. Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu.

Wydatki Polski na zbrojenia są przeznaczone na modernizację armii i zwiększenie jej zdolności bojowych. W ostatnich latach, Polska zakupiła m.in.:

  • 250 czołgów Abrams
  • 600 transporterów opancerzonych Rosomak
  • 32 samoloty F-35
  • 6 baterii Patriot

Modernizacja polskiej armii jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie militarne ze strony Rosji.

Czy Polska wydaje dużo na zbrojenia na tle innych europejskich krajów?

Tak, Polska wydaje dużo na zbrojenia na tle innych europejskich krajów. W 2022 roku, Polska zajęła czwarte miejsce w Europie pod względem wydatków na zbrojenia, po Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

Według danych Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), w 2022 roku, Polska wydała na zbrojenia 58 mld dolarów, co stanowi około 2,5% PKB Polski. Jest to wzrost o 11% w porównaniu z rokiem 2021.

Tylko pięć krajów w Europie wydało w 2022 roku więcej na zbrojenia niż Polska:

  • Wielka Brytania – 72,9 mld dolarów
  • Francja – 64,9 mld dolarów
  • Niemcy – 53,2 mld dolarów
  • Hiszpania – 12,2 mld dolarów
  • Włochy – 11,8 mld dolarów

W 2022 roku, średnie wydatki na zbrojenia w Europie wyniosły 2,2% PKB. Polska jest jednym z sześciu krajów europejskich, które osiągnęły lub przekroczyły cel NATO, jakim jest wydatkowanie na zbrojenia 2% PKB.

Rosnące wydatki Polski na zbrojenia są odpowiedzią na rosnące zagrożenie militarne ze strony Rosji. Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku skłoniła wiele krajów europejskich, w tym Polskę, do zwiększenia wydatków na obronność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *