No Widgets found in the Sidebar
Dzietność Polski

Polska od wielu lat boryka się z problemem niskiej dzietności. Współczynnik dzietności w 2022 roku wyniósł 1,26, co oznacza, że na jedną kobietę rodzi się średnio 1,26 dziecka. To znacznie poniżej poziomu zastępowalności, który wynosi około 2,1.

Rząd polski podejmuje szereg działań, aby zwiększyć dzietność. Jednym z najważniejszych programów jest program „Rodzina 500+”. Program ten zapewnia comiesięczne wypłaty w wysokości 500 złotych na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Program ten jest bardzo popularny i cieszy się dużym poparciem społecznym.

Oprócz programu „Rodzina 500+” rząd polski oferuje również szereg innych świadczeń i rozwiązań wspierających rodziny z dziećmi. Do najważniejszych z nich należą:

 • świadczenie 300+ (dodatek na pierwsze dziecko do ukończenia 3 roku życia),
 • świadczenie 13. i 14. emerytury i renty rodzinnej,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • ulga prorodzinna,
 • ulga na dziecko,
 • ulga na powrót do pracy,
 • bon żłobkowy,
 • dofinansowanie do pobytu w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • dofinansowanie do kolonii i obozów dla dzieci,
 • dofinansowanie do zakupu wyprawki szkolnej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla dzieci.

Czy działania te są skuteczne? Trudno powiedzieć jednoznacznie. Z jednej strony, współczynnik dzietności w Polsce w ostatnich latach nieznacznie wzrósł. Z drugiej strony, nadal jest on znacznie poniżej poziomu zastępowalności.

Ważne jest, aby działania rządu polskiego były skierowane nie tylko do rodzin z dziećmi, ale również do młodych ludzi, którzy dopiero planują założyć rodzinę. W tym celu konieczne jest stworzenie korzystnych warunków gospodarczych i społecznych, które będą zachęcać młodych ludzi do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci.

Oto kilka propozycji działań, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia dzietności w Polsce:

 • podniesienie płacy minimalnej,
 • obniżenie kosztów życia,
 • poprawa dostępności do opieki zdrowotnej,
 • poprawa jakości edukacji,
 • zwiększenie dostępności do żłobków i przedszkoli,
 • wprowadzenie urlopu rodzicielskiego w równej wysokości dla kobiet i mężczyzn,
 • zapewnienie wsparcia dla rodziców pracujących,
 • zmiana podejścia do rodziny w mediach i społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *