...
No Widgets found in the Sidebar

Kasa fiskalna to urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu i podatku VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, jeżeli ich obroty na ich rzecz przekroczą 20 000 zł w poprzednim roku podatkowym.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Najważniejsze informacje o kasie fiskalnej:

 • Obowiązek posiadania kasy fiskalnej
  • Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
  • Kasa fiskalna jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, jeżeli ich obroty na ich rzecz przekroczą 20 000 zł w poprzednim roku podatkowym.
 • Rodzaje kas fiskalnych
  • Kasy fiskalne można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:
   • kasy fiskalne online
   • kasy fiskalne offline
  • Kasy fiskalne online przesyłają informacje o paragonach w formie elektronicznej do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.
  • Kasy fiskalne offline przesyłają informacje o paragonach w formie elektronicznej do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów w określonych terminach, np. na koniec dnia czy tygodnia.
 • Fiskalizacja kasy fiskalnej
  • Kasa fiskalna musi zostać zafiskalizowana, aby mogła być używana do rejestracji obrotu.
  • Fiskalizacja kasy fiskalnej odbywa się przez serwisanta kas fiskalnych, który posiada odpowiednią licencję.
 • Kary za brak kasy fiskalnej
  • Karą za brak kasy fiskalnej jest grzywna do 240 stawek dziennych.
  • Stawka dzienna grzywny jest ustalana na podstawie wysokości dochodu uzyskanego z nielegalnej działalności.

Inne informacje o kasie fiskalnej:

 • Kasa fiskalna musi być używana zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Kasa fiskalna musi być regularnie serwisowana.
 • Kasa fiskalna musi być przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Podsumowanie

Kasa fiskalna to urządzenie, które jest obowiązkowe dla wielu przedsiębiorców. Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat kas fiskalnych, aby prawidłowo korzystać z tego urządzenia i uniknąć kar.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.