No Widgets found in the Sidebar

Towary zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Należy je wykazać w spisie z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Spis ten powinien zawierać następujące informacje:

  • datę sporządzenia spisu,
  • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
  • szczegółowe określenie towaru,
  • jednostkę miary,
  • ilość,
  • cenę zakupu.

Wartość towarów wykazanych w spisie z natury należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) pod pierwszą pozycją.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Przykład:

Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą 1 stycznia 2023 r., zakupił w grudniu 2022 r. towary handlowe za kwotę 10.000 zł. Na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej sporządził spis z natury, w którym wykazał ilość towarów na poziomie 100 sztuk. Cena zakupu jednej sztuki wynosiła 100 zł.

W związku z tym, wartość towarów wykazanych w spisie z natury, którą należy wpisać do KPiR, wynosi 10.000 zł.

W przypadku towarów zakupionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może odliczyć podatku VAT. Odliczenie VAT jest możliwe dopiero po zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *