...
No Widgets found in the Sidebar

W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie, należy złożyć je jak najszybciej, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Aby złożyć sprawozdanie finansowe po terminie, należy:

  1. Sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Podpisać sprawozdanie finansowe przez osobę reprezentującą podmiot oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  3. Złożyć sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na jego złożenie. W przypadku złożenia sprawozdania finansowego po terminie, należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości 100 zł.

Opłatę dodatkową można uiścić w następujący sposób:

  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego;
  • w kasie sądu rejestrowego;
  • w banku lub placówce pocztowej.

Po złożeniu sprawozdania finansowego po terminie, sąd rejestrowy może nałożyć na podmiot grzywnę w wysokości do 540 stawek dziennych, tj. do 108 000 zł.

W celu uniknięcia konsekwencji prawnych, należy jak najszybciej złożyć sprawozdanie finansowe po terminie.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Czy złożenie po terminie może wiązać się z karą?

ak, złożenie sprawozdania finansowego po terminie może wiązać się z karą.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, który nie sporządza sprawozdania finansowego w terminie lub sporządza je niezgodnie z przepisami, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

W przypadku złożenia sprawozdania finansowego po terminie, organ rejestrowy może nałożyć na podmiot grzywnę w wysokości do 540 stawek dziennych, tj. do 108 000 zł.

Ponadto, niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie może prowadzić do:

  • postępowania przymuszającego,
  • rozwiązania spółki i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Aby uniknąć konsekwencji prawnych, należy jak najszybciej złożyć sprawozdanie finansowe po terminie.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.