No Widgets found in the Sidebar

CRM czyli nowoczesny sposób zarzadzania firmą

CRM, czyli Customer Relationship Management, to nowoczesny sposób zarządzania firmą, który koncentruje się na relacjach z klientami. Polega na gromadzeniu i analizowaniu danych o klientach, w celu lepszego zrozumienia ich…

Read More

Dlaczego domena internetowa jest tak ważna?

Domena internetowa jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, jest to niezbędny element każdej obecności w Internecie. Bez domeny nie można utworzyć strony internetowej, poczty e-mail ani innych usług internetowych.…

Read More

Charakterystyka umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która reguluje zasady wykonywania określonych czynności, których celem jest osiągnięcie konkretnego rezultatu. Jest to umowa rezultatu, co oznacza, że wykonawca dzieła odpowiada za jego…

Read More

Jak sprawdzić wiarygodność innej firmy?

Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie wiarygodności innej firmy. Oto kilka z nich: Sprawdź rejestry publiczne. W Polsce istnieje kilka rejestrów publicznych, w których można znaleźć informacje o firmach, takich jak Krajowy…

Read More

Czynny żal sposobem na uniknięcie kary

Czynny żal to instytucja prawna, która pozwala na uniknięcie kary za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Aby czynny żal był skuteczny, musi spełnić określone warunki: Musi zostać złożony przed…

Read More

Czym jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona to dokument księgowy, który jest wystawiany przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro.…

Read More

Co to jest ochrona znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego to prawo przyznawane właścicielowi znaku towarowego, które pozwala mu na wyłączne używanie znaku w określonych towarach lub usługach. Uzyskanie ochrony znaku towarowego daje właścicielowi szereg korzyści, takich…

Read More

Jak zlikwidować działalność gospodarczą?

Likwidacja działalności gospodarczej to proces, który polega na zakończeniu działalności gospodarczej i wykreśleniu jej z rejestru CEIDG. Aby zlikwidować działalność gospodarczą, należy spełnić następujące warunki: Zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej. Rozliczyć…

Read More

Na jakich zasadach zatrudnia się pracowników sezonowych?

Pracownicy sezonowi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony, która określa okres trwania stosunku pracy. Okres ten może być określony konkretną datą lub zdarzeniem, którego wystąpienie spowoduje…

Read More

Co to jest strategia CSR?

Strategia CSR to dokument, który określa cele i działania przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to narzędzie, które pomaga firmom w podejmowaniu świadomych i odpowiedzialnych decyzji, które mają pozytywny…

Read More