...
No Widgets found in the Sidebar

Likwidacja działalności gospodarczej to proces, który polega na zakończeniu działalności gospodarczej i wykreśleniu jej z rejestru CEIDG.

Aby zlikwidować działalność gospodarczą, należy spełnić następujące warunki:

 • Zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej.
 • Rozliczyć się z urzędami skarbowymi i ZUS.
 • Zlikwidować środki trwałe.
 • Rozliczyć się z wierzycielami.
 • Złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Rozliczenie z urzędami skarbowymi i ZUS

Przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczenia się z urzędami skarbowymi i ZUS za okres prowadzenia działalności. W tym celu należy złożyć:

 • Deklarację VAT-7 za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, jeśli przedsiębiorca był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 • Deklarację PIT-36 lub PIT-36L za ostatni rok prowadzenia działalności.
 • Deklarację ZUS ZWPA, która jest informacją o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Zlikwidowanie środków trwałych

Przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą może zlikwidować środki trwałe na jeden z następujących sposobów:

 • Sprzedać je.
 • Oddać na złom.
 • Użyć ich na potrzeby osobiste.

W przypadku sprzedaży środków trwałych należy wystawić fakturę sprzedaży. W przypadku oddania ich na złom należy uzyskać dokument potwierdzający złomowanie. W przypadku użycia środków trwałych na potrzeby osobiste należy sporządzić spis z natury.

Rozliczenie się z wierzycielami

Przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczenia się z wierzycielami. W tym celu należy spłacić wszelkie zaległości wobec wierzycieli.

Złożenie wniosku o wykreślenie z CEIDG

Wniosek o wykreślenie z CEIDG można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta, w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza, lub przez internet na stronie Biznes.gov.pl.

Wniosek o wykreślenie z CEIDG należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Terminy

Likwidacja działalności gospodarczej powinna zostać przeprowadzona w terminie 6 miesięcy od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku przekroczenia tego terminu przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Likwidacja działalności gospodarczej to proces, który wymaga dopełnienia wielu formalności. Przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą powinien pamiętać o następujących obowiązkach:

 • Zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej.
 • Rozliczyć się z urzędami skarbowymi i ZUS.
 • Zlikwidować środki trwałe.
 • Rozliczyć się z wierzycielami.
 • Złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.