No Widgets found in the Sidebar

Krakowska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymała osobę, którą podejrzewa o wręczenie korzyści majątkowej w wysokości 100 000,00 zł w zamian za pośrednictwo w ułatwianiu wygrania dwóch przetargów dotyczących zakupu nieruchomości w Krakowie. Ponadto zatrzymanej zarzuca się, że obiecała nieformalnym pośrednikom 13 kwoty od przyszłej ceny sprzedaży nieruchomości wygranych w przetargu. 

Reakcja Urzędu Miasta

W związku z informacją o zatrzymaniu, Urząd Miasta informuje, że nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków położone przy ul. Józefa, ul. Szerokiej oraz na os. Młodości, przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprawa dotyczy trzech kamienic zlokalizowanych w dzielnicach Nowa Huta oraz Śródmieście. Nieruchomość na os. Młodości – przetarg ustny nieograniczony odbył się 2 września 2014 r. 

Ceny nieruchomości

Cena wywoławcza wynosiła 2 377 000,00 zł. Do przetargu przystąpiła jedna osoba, która zgodnie z przepisami, ustalona została nabywcą nieruchomości za kwotę 2 400 770,00 zł. Nieruchomość przy ul. Szerokiej – przetarg ustny nieograniczony odbył się 21 października 2014 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 700 000,00 zł. Do przetargu przystąpiło 12 osób, w jego wyniku ustalono cenę na kwotę 2 504 000,00 zł. Nieruchomość przy ul. Józefa – przetarg ustny nieograniczony odbył się 21 października 2014 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 127 000,00 zł. Do przetargu przystąpiło 7 osób, w jego wyniku ustalono cenę na kwotę 1 904 290,00 zł po bonifikacie 5% wyniosła 1 809 075,50 zł. 

Kto kupił nieruchomości

Nabywcą wyżej wymienionych nieruchomości została jedna osoba fizyczna, która pomimo wygranego przetargu, nie zakupiła przedmiotowych kamienic od Gminy Miejskiej Kraków. Nie przystąpiła do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Kwota 261 000,00 zł wpłacona tytułem wadiów nie podlegała zwrotowi i zasiliła dochody miasta. Przedmiotowe kamienice zostały zakupione przez innych nabywców startujących w ponownie przeprowadzonych ustnych przetargach nieograniczonych. 

Jawność obrotu nieruchomościami

Podkreślić należy, że jedną z podstawowych zasad ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zasada jawności, która znajduje wyraz w tym, że wszystkie czynności poprzedzające przetarg są jawne i, co najważniejsze, powszechnie dostępne. Można się z nimi zapoznać już na etapie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa, która podejmowana jest w trybie dwóch czytań. Projekt publikowany jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Władze i miasto”„Rada Miasta Krakowa”„Projekty uchwał”. Po uchwaleniu uchwała jest dostępna również na stronie BIP-u w zakładce „Uchwały RMK”. Ponadto obligatoryjnie dla każdej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży sporządzany jest wykaz. Do przetargu może przystąpić każdy, kto wpłaci wadium w terminie i wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *