...
No Widgets found in the Sidebar
amortyzacja środków trwałych

Za niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych. Występuje ona, gdy księga jest prowadzona w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Do najczęstszych naruszeń przepisów dotyczących KPiR należą:

 • brak daty wpisu w księdze,
 • brak podpisu osoby prowadzącej księgę,
 • brak podpisu kontrahenta,
 • brak prawidłowego udokumentowania przychodu lub rozchodu,
 • brak prawidłowego wyliczenia przychodu lub rozchodu,
 • brak prawidłowego wyliczenia podstawy opodatkowania,
 • brak prawidłowego wyliczenia wysokości podatku.

W przypadku stwierdzenia, że księga przychodów i rozchodów jest prowadzona w sposób niewłaściwy, organ podatkowy może odrzucić ją jako dowód w postępowaniu podatkowym. W konsekwencji przedsiębiorca może zostać zmuszony do udokumentowania swoich przychodów i rozchodów w inny sposób, np. poprzez przedstawienie faktur lub rachunków.

KPiR

Należy pamiętać, że niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy, w tym m.in.:

 • nałożenie kary grzywny,
 • konieczność dokonania korekty deklaracji podatkowych,
 • obowiązek zapłaty zaległych podatków wraz z odsetkami,
 • odpowiedzialność karną.

Dlatego bardzo ważne jest, aby księgę przychodów i rozchodów prowadzić prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.