No Widgets found in the Sidebar
UOKiK

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem państwowym, który stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Został powołany do życia w 2016 roku ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim:

 • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego;
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organizacjami lub instytucjami publicznymi;
 • występowanie do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce;
 • opiniowanie akty prawne dotyczące działalności gospodarczej, stojąc na straży reguł tworzenia prawa gospodarczego, zawartych w Prawie przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP ma prawo do przystąpienia do postępowania administracyjnego, w tym podatkowego, albo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Może również występować z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie.

W sprawach indywidualnych Rzecznik MŚP może interweniować w imieniu przedsiębiorcy, który uważa, że jego prawa zostały naruszone przez organ administracji publicznej lub inną instytucję publiczną. Może również udzielać przedsiębiorcom porad prawnych i informacyjnych.

Rzecznika MŚP powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Kadencja Rzecznika MŚP trwa 5 lat. Obecnym Rzecznikiem MŚP jest Małgorzata Kędziora-Czerni.

Rzecznik MŚP jest niezależnym organem, który działa na podstawie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Jakie są obowiązki i uprawnienia rzecznika praw przedsiębiorców?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem państwowym, który stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Powstał w 2016 roku ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Obowiązki rzecznika praw przedsiębiorców

Do obowiązków rzecznika praw przedsiębiorców należą:

 • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego;
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organizacjami lub instytucjami publicznymi;
 • występowanie do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce;
 • opinowanie akty prawne dotyczące działalności gospodarczej, stojąc na straży reguł tworzenia prawa gospodarczego, zawartych w Prawie przedsiębiorców.

Uprawnienia rzecznika praw przedsiębiorców

Rzecznik praw przedsiębiorców ma prawo do:

 • przystąpienia do postępowania administracyjnego, w tym podatkowego, albo wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
 • występowania z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie;
 • interwencji w imieniu przedsiębiorcy, który uważa, że jego prawa zostały naruszone przez organ administracji publicznej lub inną instytucję publiczną;
 • udzielania przedsiębiorcom porad prawnych i informacyjnych.

Rzecznik MŚP jest niezależnym organem, który działa na podstawie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *