...
No Widgets found in the Sidebar
podatek od darowizn - ile wynosi

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu najwyższą stawką podatku. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie ma wpływu na wysokość daniny. Nie zmieniają się też terminy płatności rat.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nadal musi płacić podatek od nieruchomości za wszystkie nieruchomości, które posiada, w tym za te, które wykorzystuje w działalności gospodarczej. Stawka podatku od nieruchomości dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zawsze wyższa niż dla nieruchomości nie związanych z działalnością gospodarczą.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

W przypadku nieruchomości wynajmowanych przez przedsiębiorcę, który zawiesił działalność gospodarczą, podatek od nieruchomości jest płacony przez najemcę. Niemniej jednak przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania najemcy o tym, że nieruchomości są opodatkowane stawką podatkową dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, może wystąpić do właściwego organu podatkowego o obniżenie stawki podatku od nieruchomości. Obniżenie stawki może zostać przyznane w przypadku, gdy przedsiębiorca niewykorzystuje nieruchomości w działalności gospodarczej. W takim przypadku należy złożyć wniosek o obniżenie stawki podatku od nieruchomości wraz z dowodami potwierdzającymi, że nieruchomość nie jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Dowodów potwierdzających, że nieruchomość nie jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, może być wiele. Mogą to być np.:

  • protokół z przetargu, w wyniku którego nieruchomość została wynajęta przez najemcę,
  • umowa najmu nieruchomości,
  • faktury za czynsz najmu nieruchomości,
  • dokumenty potwierdzające wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości, które nie są związane z działalnością gospodarczą, np. faktury za media, ubezpieczenie nieruchomości, remonty.

Wniosek o obniżenie stawki podatku od nieruchomości należy złożyć w terminie do 31 stycznia roku, w którym ma nastąpić obniżenie stawki.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.