...
No Widgets found in the Sidebar


Freelancerzy, podobnie jak inne osoby fizyczne, mają obowiązek składania deklaracji podatkowych i płacenia podatków od uzyskanych dochodów. Od tego, czy freelancer prowadzi działalność gospodarczą, zależy sposób, w jaki rozlicza się z fiskusem.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Freelancerzy bez działalności gospodarczej

Freelancerzy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się z fiskusem na podstawie zgłaszanych przez zleceniodawców informacji o dochodach. W tym przypadku freelancer nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zleceniodawcy są zobowiązani do wystawienia freelancerowi PIT-11, w którym wykazany jest uzyskany przez niego przychód. Freelancer na podstawie otrzymanego PIT-11 składa do urzędu skarbowego deklarację PIT-37 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Freelancerzy prowadzący działalność gospodarczą

Freelancerzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się z fiskusem na podstawie prowadzonych przez siebie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W tym przypadku freelancer musi płacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Freelancer jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów, a także składania do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych w terminie do 31 marca roku następującego po roku podatkowym.

Ulgi podatkowe dla freelancerów

Freelancerzy mają prawo do korzystania z takich samych ulg podatkowych jak inne osoby fizyczne. Do najpopularniejszych ulg podatkowych dla freelancerów należą:

 • ulga na dzieci,
 • ulga na Internet,
 • ulga na dojazdy do pracy,
 • ulga na zabytki,
 • ulga na książki,
 • ulga na internet,
 • ulga na rehabilitację,
 • ulga na spłatę kredytu hipotecznego.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, należy złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie załączniki do deklaracji podatkowej.

Obowiązki podatkowe freelancerów są uzależnione od tego, czy freelancer prowadzi działalność gospodarczą. Freelancerzy bez działalności gospodarczej rozliczają się z fiskusem na podstawie informacji o dochodach, natomiast freelancerzy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się na podstawie prowadzonych przez siebie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Freelancerzy mają prawo do korzystania z takich samych ulg podatkowych jak inne osoby fizyczne.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jakie formy opodatkowania są najlepsze dla freelancerów?

Najlepsza forma opodatkowania dla freelancera zależy od indywidualnych okoliczności i preferencji. Freelancerzy mogą wybierać spośród następujących form opodatkowania:

 • skala podatkowa – w tym przypadku wysokość podatku zależy od wysokości osiąganych dochodów. Freelancer może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która w 2023 roku wynosi 30 000 zł.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tym przypadku wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Freelancer może wybrać stawkę ryczałtu od 3% do 20%.
 • karta podatkowa – w tym przypadku wysokość podatku zależy od liczby pracowników zatrudnianych przez freelancera. Freelancer może wybrać stawkę karty podatkowej od 30 do 1000 zł miesięcznie.

Skala podatkowa jest najpopularniejszą formą opodatkowania dla freelancerów. Jest ona prosta i nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Freelancer może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która obniża podstawę opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest również popularną formą opodatkowania dla freelancerów. Jest ona korzystniejsza niż skala podatkowa dla freelancerów, którzy osiągają stałe przychody. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest prosty w rozliczeniach i nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Karta podatkowa jest najkorzystniejszą formą opodatkowania dla freelancerów, którzy osiągają niskie przychody i zatrudniają niewielką liczbę pracowników. Karta podatkowa jest prosta w rozliczeniach i nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Aby wybrać najlepszą formę opodatkowania dla freelancera, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • wysokość osiąganych dochodów
 • regularność uzyskiwanych przychodów
 • liczba pracowników zatrudnianych przez freelancera
 • preferencje podatkowe

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.