...
No Widgets found in the Sidebar


Zgodnie z przepisami prawa, tylko spółki prawa handlowego, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne i komandytowe, mogą ubiegać się o jeden NIP. Spółki te nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W momencie wpisu do KRS, sąd przekazuje drogą elektroniczną dane podstawowe spółki do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). CRP KEP nadaje spółce NIP automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP danych przekazanych z KRS.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

W przypadku spółek cywilnych, które nie podlegają wpisowi do KRS, NIP nadawany jest wspólnikom spółki. Wspólnicy spółki cywilnej mogą złożyć wniosek o nadanie NIP-u dla spółki, ale nie ma takiego obowiązku.

Jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) nie mogą ubiegać się o jeden NIP. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może mieć tylko jeden wpis do CEIDG i jeden NIP, niezależnie od ilości rodzajów działalności gospodarczej, które prowadzi.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowując, firmy, które mogą ubiegać się o jeden NIP to:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
  • spółki akcyjne (s.a.)
  • spółki komandytowe (s.k.)

W pozostałych przypadkach, każda firma będzie miała swój własny NIP.

Jakie korzyści daje przedsiębiorcy jeden NIP?

Jedyny NIP może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści, w tym:

  • Uproszczone rozliczanie podatków i składek. W przypadku jednego NIP przedsiębiorca nie musi składać odrębnych deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS dla każdej ze swoich firm. To znacząco ułatwia i przyspiesza proces rozliczania się z fiskusem i ZUS-em.
  • Przyspieszona wymiana informacji z kontrahentami. W przypadku jednego NIP kontrahenci mogą szybciej i łatwiej zidentyfikować przedsiębiorcę. To może ułatwić zawieranie nowych umów i współpracę z partnerami biznesowymi.
  • Mniejsze ryzyko pomyłek. W przypadku jednego NIP przedsiębiorca nie musi pamiętać o kilku różnych numerach NIP. To zmniejsza ryzyko pomyłek przy wystawianiu faktur i innych dokumentów.

Oczywiście, posiadanie jednego NIP nie jest obowiązkowe. Przedsiębiorca może zdecydować się na nadanie NIP dla każdej ze swoich firm. Jednak w przypadku prowadzenia kilku firm o podobnym profilu działalności, posiadanie jednego NIP może przynieść wiele korzyści.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których posiadanie jednego NIP może być szczególnie korzystne:

  • W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadają kilka firm o podobnym profilu działalności, np. kilka sklepów internetowych lub kilka firm budowlanych.
  • W przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo, np. spółek należących do tej samej grupy kapitałowej.
  • W przypadku przedsiębiorców, którzy współpracują z dużymi kontrahentami, którzy wymagają posiadania jednego NIP dla wszystkich firm z danego podmiotu.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.