...
No Widgets found in the Sidebar

Zasiłek macierzyński podczas urlopu macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie w czasie urlopu macierzyńskiego. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane przez…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.