...
No Widgets found in the Sidebar

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie w czasie urlopu macierzyńskiego. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc porodu.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zależy od tego, ile dzieci przyjmiesz jednocześnie na wychowanie:

  • 20 tygodni (140 dni) – gdy przyjmiesz jedno dziecko,
  • 31 tygodni (217 dni) – gdy przyjmiesz dwoje dzieci,
  • 33 tygodni (231 dni) – gdy przyjmiesz troje dzieci.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS, a jego wysokość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Odpowiedź na pytanie „Zasiłek macierzyński podczas urlopu macierzyńskiego” jest więc następująca:

  • Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie w czasie urlopu macierzyńskiego.
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.
  • Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc porodu.
  • Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zależy od tego, ile dzieci przyjmiesz jednocześnie na wychowanie.
  • Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS, a jego wysokość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.