...
No Widgets found in the Sidebar

Czym jest EPU czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze?

EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, jest szczególnym rodzajem postępowania cywilnego, które umożliwia uzyskanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. Postępowanie to jest prowadzone w całości w formie elektronicznej, co znacznie ułatwia i…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.