...
No Widgets found in the Sidebar

Działki budowlane to odpowiednio wydzielone nieruchomości, które nadają się do obrotu handlowego. Ustawodawca rozróżnia sprzedaż pomiędzy osobami fizycznymi oraz podmiotami profesjonalnie zajmującymi się handlem ziemią. Jeśli nasze działki są wydzielone w ewidencji budynków i gruntów i posiadają założone księgi wieczyste nadają się wtedy do sprzedaży. Transakcja sprzedaży działki może powodować powstanie obowiązku zapłaty podatku z tego powodu. W tym artykule omówimy sytuację w jakich powstaje obowiązek zapłaty podatku i jakiego rodzaju podatki trzeba zapłacić w takich sytuacjach.

Działki budowlane

Jeśli podmiot sprzedający nieruchomości w celach komercyjnych sprzedaje działki budowlane jest on zobowiązany do zapłaty podatku VAT. jeśli jednak nie jesteśmy podmiotem zajmującym się profesjonalnie obrotem nieruchomościami obowiązek zapłaty podatku VAT nie istnieje. Zostało to potwierdzone przez wyrok Naczelnego sądu administracyjnego – I FSK 1270/08 – Wyrok NSA. Naczelny sąd administracyjny potwierdził, że jeśli podmiot nie zajmuje się profesjonalnie obrotem nieruchomościami i nie czerpie z tego korzyści przypominających swoim charakterem działalności gospodarczej – NIE WYSTĘPUJE OBOWIĄZEK ZAPŁATY PODATKU VAT.

Sprzedaż działki – osoba fizyczna

W przypadku sprzedaży działki przez osobę fizyczną pojawia się pytanie dotyczące zapłaty podatku PCC. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłaca kupujący w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Pisaliśmy na ten temat w innym naszym artykul – Podatek od kupna mieszkania. Sytuacja w tym przypadku nie jest tak prosta ponieważ przepisy w tej materii zmieniły się na przestrzeni lat. W ustawie wprowadzono ważne zmiany w 2009 roku co wpływa na transakcje zawarte przed i po 1 stycznia 2009.

Sprzedaż działki przed 2009 rokiem

W przypadku sprzedaży działki przed 2009 rokiem podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%. Jest on obliczany przez określenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu pomniejszonego o koszty jakie podatnik poniósł na nabycie działki, jej utrzymanie w stanie nadającym się do sprzedaży oraz w celu dokonania transakcji sprzedaży. Wynika to z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 30e ust. 2 określa wcześniej wspomnianą metodę obliczenia podstawy opodatkowania, z której wyliczamy kwotę 10%.

Działki budowlane – Brak należnego podatku

Podatek od sprzedaży działki może być nienależny zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 2009 roku. Tak sytuacja ma miejsce kiedy sprzedaliśmy działkę po 5 latach od stania się jej właścicielem. Podstawa prawna uzyskania własności takiej działki jest tutaj nieistotna. Może to być zakup, spadkobranie, darowizna lub inny sposób w jaki stajemy się właścicielami danej nieruchomości. Jest to sytuacja, w której ustawodawca ma na celu umożliwić łatwiejszy obrót nieruchomościami bez nadmiernego obciążenia podatkami.

Brak obowiązku podatkowego po 2009 roku

Istnieje także dodatkowa możliwość zwolnienia się z obowiązku zapłaty podatku dochodowego za sprzedaż działki po 1 stycznia 2009 roku. Ustawodawca mający na celu wzmacnianie rynku mieszkaniowego w Polsce podjął decyzję o możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku w wysokości 19%. W przypadku kiedy podatnik zobowiąże się do wykorzystania tych środków na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży działki. W tym celu należy dokonać zgłoszenia w tej sprawie w urzędzie skarbowym. Koniecznie przeczytajcie też inne artykuły na temat zapłaty podatku od nieruchomości:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.