...
No Widgets found in the Sidebar

Dominację polskich firm widać szczególnie w czołówce zestawienia. W pierwszej dziesiątce sześć przedsiębiorstw to rodzime podmioty – podaje dziennik. Na drugim miejscu w zestawieniu są Węgry 71 firm, na trzecim Czechy 67 firm. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się Rumunia 56 firm oraz Słowacja 43 firm. Kolejne miejsce zajmują Litwa, Bułgaria, Słowenia i Chorwacja, gdzie liczba firm w rankingu jest poniżej dwudziestu. To kolejne zestawienie pokazujące powiązanie gospodarek regionu z partnerami handlowymi w UE. W przypadku Polski więzi są szczególnie intensywne.

Polska na rynkach światowych

Otwartość polskiej gospodarki na świat potwierdza m.in. raport Banku Światowego. Z raportu wynika, że silne zintegrowanie z rozwiniętymi krajami UE, zwłaszcza z Niemcami, przyspiesza nasz rozwój, ale jednocześnie wystawia na ryzyko w razie osłabienia globalnej koniunktury – czytamy w „Rz”. „Nasz analiza pokazuje, że większa międzynarodowa integracja gospodarcza wspiera transfer technologii oraz idei pomiędzy krajami, firmami i ludźmi. To kluczowe dla długoterminowego rozwoju” – uważa David Gould, ekonomista Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej, a jednocześnie autor raportu. Polska jest w raporcie zaliczana w regionie do najlepiej powiązanych gospodarczo krajów w Europie, głównie za sprawą rozwiniętej sieci transportowej wspierającej handel towarowy i przepływ usług.

Jakie firmy są naszymi liderami

W zestawieniu „Europa 500” najwięcej jest firm motoryzacyjnych – aż 101. Kolejne najliczniej reprezentowane branże to surowce, paliwa oraz handel. Nie można też zapominać o tym, że Polska jest liderem rynku BPO – czyli business process outsourcing. Jest chwalona za bardzo dobrą relację jakość cena. Niestety konkurowanie ceną zaczyna być z roku na rok trudniejsze ze względu na regularny wzrost pensji. W raporcie wskazano, że Polska musi skoncentrować się na innowacyjności gospodarki inaczej nie uda się jej wyjść na rynki światowe.

Na koniec Polska na rynkach światowych jest absolutnym ewenementem. Nasza gospodarka jest powolna w wzroście ale równocześnie bardzo stabilna. Ponadto rok w rok notujemy wzrost gospodarczy pozwalający nam na bicie kolejnych rekordów. Perspektywę tą wspierają też informacje przekazywane przez centralny bank światowy oraz inne instytucje.

Chcesz skorzystać na polskim wzroście gospodarczym? Zarejestruj działalność z naszym biurem! Wirtualne Biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.