...
No Widgets found in the Sidebar
upadłość konsumencka


Controlling to system informacji zarządczej, który pomaga w podejmowaniu decyzji o charakterze gospodarczym. Jego głównym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie zamierzonych celów.

Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) ma szczególne znaczenie, ponieważ w tych firmach zasoby są zazwyczaj ograniczone. Kontroling pozwala na efektywne wykorzystanie tych zasobów i osiągnięcie maksymalnego zysku.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Controlling – funkcje

W MŚP controlling może pełnić następujące funkcje:

 • planowanie i sterowanie działalnością przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie rzetelnej i wiarygodnej informacji o sytuacji finansowej firmy,
 • monitorowanie realizacji celów i podejmowanie działań korygujących,
 • optymalizacja kosztów,
 • wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych,
 • ułatwianie komunikacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 • poprawa efektywności zarządzania.

Wdrożenie systemu controllingowego w MŚP wymaga odpowiedniego przygotowania. Przedsiębiorstwo musi określić swoje potrzeby i wybrać odpowiedni system dla siebie. Wdrożenie systemu powinno być poprzedzone analizą sytuacji finansowej i gospodarczej firmy.

Controlling może być prowadzony w MŚP w sposób tradycyjny lub z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wdrożenie nowoczesnych technologii może usprawnić procesy controllingowe i zwiększyć ich efektywność.

Oto kilka przykładów korzyści, jakie controlling może przynieść MŚP:

 • poprawa efektywności zarządzania,
 • zmniejszenie kosztów,
 • zwiększenie przychodów,
 • szybsze podejmowanie decyzji,
 • lepsze przygotowanie do zachodzących zmian,
 • poprawa konkurencyjności.

Controlling to nie tylko narzędzie dla dużych przedsiębiorstw. Wdrożenie systemu controllingowego może przynieść wiele korzyści także MŚP.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kiedy controlling jest szkodliwy dla firmy?

Controlling może być szkodliwy dla firmy w następujących przypadkach:

 • Jeśli jest stosowany w sposób nadmierny lub restrykcyjny. Kontroling nie powinien być traktowany jako narzędzie służące do kontrolowania pracowników lub ograniczania ich swobody działania. Jego celem powinno być wsparcie procesu zarządzania i podejmowania decyzji.
 • Jeśli nie jest dostosowany do specyfiki firmy. Każda firma jest inna, dlatego system controllingowy powinien być dostosowany do jej potrzeb i warunków działania. Jeśli system controllingowy jest nieadekwatny do potrzeb firmy, może on być bardziej szkodliwy niż pożyteczny.
 • Jeśli nie jest dobrze zarządzany. Odpowiednie zarządzanie systemem controllingowym jest kluczowe dla jego efektywności. Jeśli system controllingowy nie jest dobrze zarządzany, może on prowadzić do błędnych decyzji i strat finansowych.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których controlling może być szkodliwy dla firmy:

 • Kiedy jest wykorzystywany do zastraszania pracowników lub do ograniczania ich swobody działania.
 • Kiedy jest stosowany w sposób zbyt skomplikowany lub czasochłonny.
 • Kiedy nie jest dostosowany do zmiennych warunków rynkowych.
 • Kiedy jest wykorzystywany do celów politycznych lub osobistych.

Aby controlling był pożyteczny dla firmy, musi być stosowany w sposób mądry i odpowiedzialny. System controllingowy powinien być dostosowany do potrzeb firmy i dobrze zarządzany.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.