...
No Widgets found in the Sidebar


Praca przy komputerze jest coraz bardziej powszechna, a co za tym idzie, wzrasta ryzyko wystąpienia chorób zawodowych związanych z takim rodzajem pracy. W związku z tym pracodawca, który zatrudnia pracowników na stanowiskach z monitorami ekranowymi, ma szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników pracujących przy komputerze:

  • Obowiązek zorganizowania stanowiska pracy w sposób ergonomiczny:

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom stanowiska pracy, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Stanowisko pracy powinno być wyposażone w odpowiednie meble i sprzęt, a także powinno być zorganizowane w taki sposób, aby pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

Do najważniejszych elementów stanowiska pracy przy komputerze należą:

  • Monitor ekranowy: powinien być ustawiony w odpowiedniej odległości od pracownika (od 50 do 75 cm), a jego górna krawędź powinna znajdować się na wysokości oczu lub nieco niżej.
  • Klawiatura: powinna być ustawiona na wysokości łokci, a myszka powinna znajdować się w pobliżu klawiatury, w taki sposób, aby pracownik nie musiał się nad nią wychylać.
  • Fotele: powinny być ergonomiczne, z regulowanymi wysokością, oparciem i podłokietnikami.
  • Oświetlenie: powinno być dostosowane do charakteru pracy i zapewniać odpowiednie warunki do widzenia.
  • Obowiązek zapewnienia pracownikom przerw w pracy:

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom przerwy w pracy, co godzinę, na 5 minut. Przerwy te powinny być wliczane do czasu pracy.

  • Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych:

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom, którzy pracują przy komputerze przez co najmniej 4 godziny na dobę, okulary korekcyjne, jeśli są one potrzebne do wykonywania pracy.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

  • Obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej:

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Badania te mają na celu wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom zawodowym związanym z pracą przy komputerze.

  • Obowiązek informowania pracowników o zagrożeniach związanych z pracą przy komputerze:

Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o zagrożeniach związanych z pracą przy komputerze i sposobach ich zapobiegania.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi może skutkować odpowiedzialnością karną, cywilną lub administracyjną.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.