...
No Widgets found in the Sidebar

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo proste i można to zrobić na dwa sposoby:

1. Osobiście w urzędzie gminy

Aby zawiesić działalność osobiście w urzędzie gminy, należy złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. Wniosek można pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej CEIDG. Wniosek należy wypełnić i podpisać własnoręcznie.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

2. Przez internet

Aby zawiesić działalność przez internet, należy złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej przez platformę ePUAP. Aby to zrobić, należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania
 • numer NIP
 • numer REGON
 • rodzaj działalności gospodarczej
 • datę rozpoczęcia działalności
 • datę zawieszenia działalności
 • powód zawieszenia działalności

Po złożeniu wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej, informacja o zawieszeniu zostanie przekazana do ZUS, urzędu skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Okres zawieszenia działalności gospodarczej

Okres zawieszenia działalności gospodarczej może trwać dowolnie długo, ale nie może być krótszy niż 30 dni. Po upływie okresu zawieszenia działalności, przedsiębiorca może wznowić działalność gospodarczą, składając wniosek o wznowienie działalności gospodarczej.

Obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku:

 • opłacania składek ZUS
 • składania deklaracji podatkowych
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jednak przedsiębiorca ma obowiązek:

 • prowadzić ewidencję przychodów i kosztów
 • informowania o zawieszeniu działalności gospodarczej kontrahentów
 • aktualizowania danych w CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej a umowa o pracę

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą, może podjąć pracę na podstawie umowy o pracę. W tym przypadku przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku opłacania składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.