...
No Widgets found in the Sidebar

Kredyt technologiczny to forma finansowania, która jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Kredyt jest udzielany przez bank komercyjny, a jego koszt jest częściowo pokrywany przez dotację, tzw. premię technologiczną, przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Warunki kredytu technologicznego są ustalane indywidualnie z bankiem kredytującym, ale w ogólnym przypadku kredyt może być udzielony na okres do 10 lat, a jego wysokość może wynosić do 10 milionów złotych. Premia technologiczna może pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Aby uzyskać kredyt technologiczny, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • być mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu UE 651/2014;
 • posiadać zdolność kredytową;
 • złożyć wniosek o kredyt w banku komercyjnym oraz wniosek o premię technologiczną w BGK;
 • zrealizować projekt zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o kredyt technologiczny można złożyć w dowolnym banku komercyjnym, który jest partnerem programu. Lista banków współpracujących z BGK znajduje się na stronie internetowej banku.

Aby złożyć wniosek o premię technologiczną, przedsiębiorca musi przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o premię technologiczną;
 • biznesplan;
 • harmonogram inwestycji;
 • dokumentacja potwierdzająca wydatki inwestycyjne;
 • oświadczenie o zgodności projektu z celami programu.

Wniosek o premię technologiczną należy złożyć w BGK w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej.

Kredyt technologiczny to atrakcyjna forma finansowania innowacji technologicznych dla MŚP. Premia technologiczna pozwala na znaczne obniżenie kosztów finansowania inwestycji, co może ułatwić przedsiębiorcom wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Czy kredyt technologiczny wpływa na innowacyjność polskich firm?

Tak, kredyt technologiczny ma pozytywny wpływ na innowacyjność polskich firm. Premia technologiczna, która jest częścią kredytu, pomaga przedsiębiorcom finansować inwestycje w nowe technologie. Dzięki temu firmy mogą wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi, które są bardziej konkurencyjne i innowacyjne.

Badania przeprowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego pokazują, że kredyt technologiczny przyczynia się do wzrostu innowacyjności polskich firm. Według tych badań, przedsiębiorstwa, które otrzymały kredyt technologiczny, są bardziej skłonne do wprowadzania innowacji, niż firmy, które nie otrzymały takiego wsparcia.

Kredyt technologiczny jest szczególnie ważny dla MŚP, które mają trudności z dostępem do finansowania innowacji. MŚP często nie mają wystarczających środków własnych, aby sfinansować inwestycje w nowe technologie. Premia technologiczna pomaga im pokonać ten problem i zwiększa ich zdolność do innowacji.

Kredyt technologiczny jest jednym z instrumentów, które mogą przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Premia technologiczna pomaga przedsiębiorcom finansować inwestycje w nowe technologie, które są kluczem do sukcesu w konkurencyjnej gospodarce.

Oto kilka konkretnych przykładów, jak kredyt technologiczny może wpłynąć na innowacyjność polskich firm:

 • Firma produkująca meble może wykorzystać kredyt technologiczny do zakupu nowych maszyn, które pozwolą jej produkować meble z bardziej ekologicznych materiałów.
 • Firma świadcząca usługi informatyczne może wykorzystać kredyt technologiczny do rozwoju nowych oprogramowań, które będą bardziej wydajne i przyjazne dla użytkownika.
 • Firma produkująca żywność może wykorzystać kredyt technologiczny do opracowania nowych produktów spożywczych, które będą bardziej zdrowe i smaczne.

Wszystkie te przykłady pokazują, że kredyt technologiczny może pomóc przedsiębiorcom wprowadzać na rynek innowacyjne produkty i usługi, które są korzystne dla społeczeństwa.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.