...
No Widgets found in the Sidebar

Faktury elektroniczne, czyli e-faktury, to dokumenty księgowe, które są wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej. Mają one taką samą moc prawną jak faktury papierowe i są akceptowane przez organy podatkowe.

Faktury elektroniczne mogą być wystawiane i przesyłane w dowolnej formie, która zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność dokumentu. Najczęściej wykorzystywanym formatem e-faktur jest standard XML.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

W Polsce faktury elektroniczne mogą być wystawiane i przesyłane od 2013 roku. Od 2023 roku wszystkie podmioty gospodarcze, w tym podatnicy VAT czynni, mogą wystawiać i otrzymywać faktury elektroniczne.

E-faktury mają wiele zalet w stosunku do faktur papierowych. Przede wszystkim są bardziej wygodne i oszczędzają czas. Wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych jest znacznie prostsze i szybsze niż w przypadku faktur papierowych. E-faktury eliminują potrzebę drukowania, kopertowania i wysyłania faktur pocztą.

E-faktury są również bardziej ekologiczne niż faktury papierowe. Wyeliminowanie papieru z procesu fakturowania przyczynia się do ochrony środowiska.

Dodatkowo e-faktury mogą być łatwiej archiwizowane i przechowywane. Faktury elektroniczne można przechowywać na komputerze lub serwerze, co pozwala na łatwy dostęp do nich w razie potrzeby.

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców korzysta z e-faktur. Jest to wygodne i praktyczne rozwiązanie, które przyczynia się do poprawy efektywności pracy i ochrony środowiska.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Oto kilka przykładów, jak e-faktury mogą poprawić działalność gospodarczą:

  • Oszczędność czasu i pieniędzy: e-faktury eliminują potrzebę drukowania, kopertowania i wysyłania faktur pocztą. To pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na materiałach biurowych i usługach pocztowych.
  • Lepsza organizacja pracy: e-faktury mogą być archiwizowane i przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia ich odnalezienie w razie potrzeby.
  • Poprawa komunikacji z kontrahentami: e-faktury można przesyłać do kontrahentów za pomocą poczty elektronicznej, co ułatwia i przyspiesza komunikację.
  • Ochrona środowiska: e-faktury eliminują potrzebę drukowania papieru, co przyczynia się do ochrony środowiska.

Podsumowując, e-faktury to wygodne, praktyczne i ekologiczne rozwiązanie, które może poprawić działalność gospodarczą.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.