...
No Widgets found in the Sidebar


Tak, polscy przedsiębiorcy zatrudniają osoby starsze. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku w Polsce pracowało 1,4 mln osób w wieku 60 lat i więcej. Stanowiło to 11,5% wszystkich osób pracujących.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Osoby starsze są zatrudniane w różnych branżach, w tym w przemyśle, handlu, usługach i rolnictwie. Najczęściej pracują na stanowiskach wymagających doświadczenia i wiedzy, takich jak:

 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • edukacja
 • usługi społeczne
 • administracja
 • handel
 • produkcja

Osoby starsze mogą być cennym nabytkiem dla firm. Mają bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, a także są zazwyczaj lojalni i pracowici.

Istnieją jednak pewne wyzwania związane z zatrudnianiem osób starszych, takie jak:

 • ograniczone możliwości fizyczne i psychiczne
 • trudności w dostosowaniu się do nowych technologii
 • dyskryminacja ze względu na wiek

Aby przezwyciężyć te wyzwania, przedsiębiorcy powinni:

 • tworzyć przyjazne środowisko pracy dla osób starszych
 • oferować elastyczne godziny pracy i możliwości pracy zdalnej
 • zapewniać szkolenia i rozwój zawodowy
 • promować różnorodność i inkluzję w miejscu pracy

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zatrudnienia osób starszych w Polsce. Jest to trend pozytywny, ponieważ osoby starsze stanowią coraz większą część społeczeństwa.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.