...
No Widgets found in the Sidebar

MŚP w Polsce i Europie mają wiele podobieństw, ale również pewne istotne różnice.

Podobieństwa

 • W obu regionach MŚP stanowią podstawę gospodarki, tworząc miejsca pracy i generując wzrost gospodarczy.
 • MŚP w Polsce i Europie są zróżnicowane pod względem branży, wielkości i formy własności.
 • Oba regiony są dotknięte podobnymi wyzwaniami, takimi jak konkurencja ze strony dużych firm, globalizacja i zmiany technologiczne.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Różnice

 • Struktura branżowa: W Polsce MŚP są bardziej skoncentrowane w sektorach przemysłowym i budowlanym, podczas gdy w Europie dominują usługi.
 • Wielkość: W Polsce MŚP są średnio mniejsze niż w Europie.
 • Wykorzystanie technologii: Polskie MŚP są mniej skomputeryzowane niż europejskie.
 • Dostęp do finansowania: Polskie MŚP mają mniejszy dostęp do finansowania niż europejskie.

Przykłady różnic

 • Struktura branżowa: W Polsce MŚP stanowią 82% wszystkich przedsiębiorstw, ale tylko 28% zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W Europie MŚP stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw, ale 67% zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.
 • Wielkość: W Polsce mikroprzedsiębiorstwa stanowią 99,2% wszystkich MŚP, a małe i średnie przedsiębiorstwa 0,8%. W Europie mikroprzedsiębiorstwa stanowią 99,8% wszystkich MŚP, a małe i średnie przedsiębiorstwa 0,2%.
 • Wykorzystanie technologii: Według badania „Nowoczesne IT w MŚP 2015” przeprowadzonego przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoft, w Polsce jedynie 20% MŚP korzysta z chmury obliczeniowej, podczas gdy w Europie średnia wynosi 21%.
 • Dostęp do finansowania: Według badania „MŚP w Polsce 2022” przeprowadzonego przez PARP, 25% MŚP w Polsce miało problem z uzyskaniem finansowania w 2022 roku, podczas gdy w Europie średnia wynosi 17%.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Wnioski

Polskie MŚP mają pewne wyzwania do pokonania, aby nadrobić zaległości w stosunku do europejskich odpowiedników. W szczególności, potrzebne jest zwiększenie inwestycji w cyfryzację i poprawa dostępu do finansowania.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.