...
No Widgets found in the Sidebar

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne to rodzaj ubezpieczenia, który uzupełnia podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Może obejmować takie usługi jak:

 • Konsultacje u lekarzy specjalistów bez konieczności posiadania skierowania
 • Badania diagnostyczne
 • Zabiegi medyczne
 • Leki
 • Rehabilitacja
 • Pomoc w leczeniu za granicą

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – jak je załatwić?

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne może być wykupione indywidualnie lub przez pracodawcę. Jest to dobra opcja dla osób, które chcą mieć dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych i nie chcą ponosić wysokich kosztów leczenia.

Oto kilka korzyści płynących z wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Szybszy dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych
 • Możliwość wyboru lekarza i placówki medycznej
 • Zwrot kosztów leczenia
 • Pomoc w leczeniu za granicą

Oczywiście, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne to również pewne koszty. Dlatego przed podjęciem decyzji o wykupieniu ubezpieczenia warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości finansowe.

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Zakres usług, które są objęte ubezpieczeniem
 • Wysokość składki ubezpieczeniowej
 • Warunki wypłaty świadczeń
 • Możliwość dokupienia dodatkowych opcji

Aby znaleźć odpowiednie dla siebie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Czy pracodawca może finansować grupowe ubezpieczenie zdrowotne?

Tak, pracodawca może finansować grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Jest to jedna z form świadczenia dodatkowych świadczeń pracowniczych, które mogą być oferowane przez pracodawcę.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego pracowników są określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tą ustawą, pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników z tytułu zatrudnienia. Składki te są obliczane od podstawy wymiaru składek, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku kalendarzowego.

Pracodawca może również dobrowolnie finansować grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników. W tym przypadku, pracownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka jest w całości finansowana przez pracodawcę.

Finansowanie przez pracodawcę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego jest dla pracowników korzystnym rozwiązaniem. Dzięki temu, pracownicy mają dostęp do szerszego zakresu usług medycznych, w tym do konsultacji u lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, zabiegów medycznych, leków, rehabilitacji i pomocy w leczeniu za granicą.

Oczywiście, finansowanie przez pracodawcę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego jest również korzystne dla pracodawcy. Może to być forma przyciągnięcia i zatrzymania pracowników, a także budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Oto kilka korzyści płynących z finansowania przez pracodawcę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Podniesienie atrakcyjności oferty pracy dla kandydatów
 • Zachęcenie pracowników do pozostania w firmie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • Zmniejszenie absencji chorobowej
 • Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej dla pracowników

Jeśli pracodawca rozważa możliwość finansowania grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, powinien dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • Zakres usług, które mają być objęte ubezpieczeniem
 • Wysokość składki ubezpieczeniowej
 • Warunki wypłaty świadczeń
 • Możliwość dopasowania ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb pracowników

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.