...
No Widgets found in the Sidebar

Kredyt i pożyczka to produkty finansowe, które umożliwiają uzyskanie gotówki w zamian za zobowiązanie do jej zwrotu w określonym terminie wraz z odsetkami. Jednak pomiędzy tymi dwoma pojęciami istnieją pewne istotne różnice.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Podmiot udzielający zobowiązania

Kredyt może udzielić tylko bank. Pożyczkę natomiast może udzielić również instytucja pozabankowa, firma leasingowa, a nawet osoba fizyczna.

Forma zobowiązania

Umowa kredytu musi być zawarta w formie pisemnej. Umowa pożyczki może być zawarta w formie pisemnej, ale nie musi.

Cel zobowiązania

Kredyt może być udzielony na dowolny cel. Pożyczka natomiast może być udzielona na określony cel, który powinien być wskazany w umowie.

Oprocentowanie

Kredyt jest zawsze odpłatny. Oprocentowanie kredytu jest ustalane przez bank w oparciu o stopę referencyjną NBP oraz marżę banku. Pożyczka również może być odpłatna, ale oprocentowanie pożyczki może być wyższe niż oprocentowanie kredytu.

Okres spłaty

Kredyt może być spłacany w ratach lub jednorazowo. Pożyczka również może być spłacana w ratach lub jednorazowo.

Ochrona konsumenta

Kredyty bankowe są objęte ochroną konsumencką. Pożyczki udzielane przez instytucje pozabankowe również mogą być objęte ochroną konsumencką, ale nie wszystkie.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Kredyt i pożyczka to produkty finansowe, które mają wiele wspólnego. Jednak istnieją również pewne istotne różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, aby uniknąć niespodzianek finansowych.

Odpowiedź na pytanie „co jest lepsze: kredyt czy pożyczka?”

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości kredytobiorcy. Jeśli potrzebujemy stosunkowo niewielkiej sumy pieniędzy na krótki okres, to pożyczka może być lepszym rozwiązaniem. Jeśli natomiast potrzebujemy większej sumy pieniędzy na dłuższy okres, to kredyt może być lepszym rozwiązaniem.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.