...
No Widgets found in the Sidebar

Jak podaje GUS, ponad połowa polskiego PKB została wypracowana przez największe regiony: warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski, dolnośląski i małopolski. Warto również zauważyć, że 6 najsłabiej radzących sobie rejonów, ma w sumie mniejszy udział w PKB niż sam tylko warszawski!

Zróżnicowanie na poziomie regionów pogłębia się

Z roku na rok pogłębia się przepaść miedzy najbogatszymi a najbiedniejszymi regionami. W najbogatszym regionie stołecznym PKB na mieszkańca jest 4-krotnie wyższe niż krajowa średnia. Co gorsza, w najbiedniejszym rejonie, stanowi ono jedynie 68 % średniej! Łatwo więc policzyć, że średnia PKB w najbiedniejszym regionie lubelskim jest aż 3-krotnie niższa niż w regionie Warszawy!

Wciąż rośnie rozwarstwienie pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami

Najbiedniejsze regiony oprócz najmniejszego udziału w PKB niestety również najwolniej się rozwijającym. Wzrost gospodarczy w województwie lubelskim, które zamyka stawkę wynosi jedynie 3,5 proc. Nienajlepiej wygląda ten wynik na tle całego kraju, dla którego ten współczynnik wynosi 6,3 proc. Drugi od końca pod względem wytworzonego PKB region warmińsko- mazurski jest również na końcu zestawienia jeśli chodzi o tempo rozwoju.

Które regiony rozwijają się najszybciej?

Sąsiadujący z najsłabiej rozwijającym się regionem lubelskim region podkarpacki rozwija się najszybciej. Pod względem tempa wzrostu PKB przegania nawet Warszawę!

Rozwój regionu widoczny jest nie tylko w jego stolicy Rzeszowie. Główne kierunki rozwoju regionu to motoryzacja, informatyka oraz lotnictwo. Do regionu ściągają nowi inwestorzy w nadziei ,że również ich biznes w tym miejscu odnotuje duży wzrost i szybki zysk. Wpływ na ta sytuację ma nie tylko zysk wielkich korporacji ze sprzedaży ale również właściwe wykorzystanie środków unijnych.

Pomimo najszybszego w kraju wzrostu PKB dochód na mieszkańca w regionie podkarpackim wciąż pozostaje niski. Pod względem udziału w krajowym PKB podkarpacie ulokowało się dopiero na 10 miejscu wyprzedzając jedynie zachodnio-pomorskie, opolskie oraz wszystkie pozostałe województwa Polski Wschodniej.

Jeśli szukasz sposobu na przeniesienie swojego biznesu do szybko rozwijającego się regionu, koniecznie skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.