...
No Widgets found in the Sidebar

Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludzi aktywnych zawodowo w danej populacji. Jak wysokie jest bezrobocie możemy wyliczyć na dwa sposoby, w zależności od tego, kogo uznamy za osobę bezrobotną. Najczęściej do tego wyliczenia używamy ilości osób zarejestrowanych jako bezrobotne- ponieważ jest to najprostsze do wyliczenia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy za osobę bezrobotną możemy uznać osobę, która jednocześnie :

  • ukończyła 15 lat;
  • aktualnie nie pracuje (nie świadczy pracy w rozumieniu definicji MOP), ani nie odbywa przyuczenia do zawodu z elementami nauki praktycznej;
  • poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie;
  • jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badanym lub następnym i wyraża gotowość podjęcia takiej pracy.
Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie tej zimy zaskoczyło ekonomistów

W aktualnej sytuacji światowej pandemii ekonomiści zakładali olbrzymi wzrost bezrobocia. Tak się jednak nie stało i stopa bezrobocia w Polsce pozostaje wciąż na stosunkowo niskim poziomie.

Mimo światowego kryzysu, stopa bezrobocia w Polsce od lutego wzrosła jedynie o 0,6 pkt proc. Mimo, że rządowe tarcze antykryzysowe powstrzymały zwolnienia, ludzie faktycznie nie pracowali. Prawie 700 tyś. pracowników nie mogło pracować ponieważ ich zakłady pracy były zamknięte. Znaczne wzrosła również ilość ludzi biernych zawodowo. Ponad 200 tyś. przeszło na emeryturę, a aż 42 tyś. postanowiło zostać jedynie przy obowiązkach domowych.

Z danych GUS wynika również, że znacznie więcej pracowników skorzystało w tym roku ze zwolnień lekarskich. Nie jest to spowodowane jedynie zachorowaniami na COVID-19 , które w drugim kwartale tego roku były szacowane na ok 32tyś.Ponad 50 tyś dodatkowych zachorowań to pracownicy , którzy mogli poczuć się chorzy ze względu na obawę przed zwolnieniem. Do grona zatrudnionych zaliczani są wciąż również ci, których etaty zostały ograniczone.

W porównaniu z poprzednim rokiem, największy wzrost bezrobocia dotknął województwo kujawsko-pomorskie, które ma obecnie najwyższy poziom bezrobocia. W drugim kwartale tego roku pracowało tam jedynie 53,5 proc. ludzi powyżej 15 roku życia.

Jeśli chcesz prowadzić własny biznes i potrzebujesz najlepszej siedziby na jej lokalizacje koniecznie sprawdź naszą ofertę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.