No Widgets found in the Sidebar

Czy możliwy jest leasing oprogramowania?

Tak, leasing oprogramowania jest możliwy. Jest to forma finansowania zakupu oprogramowania, w której leasingodawca (najczęściej firma IT) zakupuje oprogramowanie na własność, a następnie oddaje je w leasing leasingobiorcy (firmy lub…

Read More